Žuvacie svaly

Žuvacie svaly (lat. musculi masseter) patria medzi svaly hlavy. Sú uložené v okolí sánkového kĺbu a ich hlavnou funkciou je priťahovať sánku a pohybovať ňou pri žuvaní.

Žuvací svalUpraviť

Žuvací sval (lat. musculus masseter) sa začína na jarmovom oblúku (lat. arcus zygomaticus) a upína sa na drsnatinu tuberositas masseterica na ramene sánky a v oblasti uhla sánky. Priťahuje sánku k lebke.

Spánkový svalUpraviť

Spánkový sval (lat. musculus temporalis) sa začína na spánkovej línii (lat. linea temporalis) temennej a čelovej kosti lebky a upína sa na processus coronoideus mandibulae. Je synergista žuvacieho svalu

Krídlové svalyUpraviť

Stredný krídlový svalUpraviť

Stredný krídlový sval (lat. musculus pterygoideus medialis). Je synergista žuvacieho svalu.

Bočný krídlový svalUpraviť

Bočný krídlový sval (lat. musculus pterygoideus lateralis) je dvojhlavý sval. Jedna hlava sa začína vo podspánkovej jame (lat. fossa infratemporalis), druhá na lamina lateralis krídlového výbežku hornej čeľuste (lat. processus pterygoidei maxillae). Sval sa upína na krčku sánky. Posúva sánku dopredu a pri jednostrannej kontrakcii smerom do boku. V opačnom smere, teda v smere odťahovania sánky od lebky pôsobí niekoľko menších svalov: musculus digastricus, musculus geniohyoideus a musculus mylohyoideus, ktoré patria medzi svaly krku. Tieto svaly ovládajú pohyby jazylky a keď je fixovaná, otvárajú sánku.