1. tisícročie

tisícročie

1. tisícročie je časový úsek, ktorý začína 1. januára roku 1 a končí 31. decembra roku 1000.