1. tisícročie pred Kr.

tisícročie

1. tisícročie pred Kristom je časový úsek, ktorý začína 1. januára 1000 pred Kristom a končí 31. decembra 1 pred Kristom.