10. tisícročie pred Kr.

10. tisícročie pred Kristom je časový úsek, ktorý začína 1. januára 10 000 pred Kristom a končí 31. decembra 9001 pred Kristom.