2. tisícročie

2. tisícročie je časový úsek, ktorý začína 1. januára 1001 a končí 31. decembra 2000.

New-York-Fifth-Avenue 1900.jpg
Rene Francillon Collection Image Airbus A319.jpg