2. tisícročie

tisícročie

2. tisícročie je časový úsek, ktorý začína 1. januára 1001 a končí 31. decembra 2000.