2. tisícročie pred Kr.

tisícročie

2. tisícročie pred Kristom je časový úsek, ktorý začína 1. januára 2000 pred Kristom a končí 31. decembra 1001 pred Kristom.