3. symfónia (Brahms)

Symfónia č.3 F-dur, Op. 90 je dielom Johanna Brahmsa.

Skladateľ ju dokončil v roku 1883, šesť rokov po jeho druhej symfónií. Dielo malo premiéru 2. decembra toho istého roku vo Viedni pod taktovkou Hansa Richtera. Richter symfóniu ihneď prirovnal k Beethovenovej Eroike a nazval ju "hrdinskou". Vzhľadom na to, že Brahms skládal výlučne absolútnu hudbu, nemožno s týmto priprovnaním celkom súhlasiť, hoci je nepochybné, že v porovnaní s druhou Brahmsovou symfóniou, tretia priniesla viac dramatiky, pátosu a zápalu.

Charakteristika

upraviť

Symfónia pri typickom prevedení trvá približne 40 minút a má štyri vety:

  1. Allegro con brio
  2. Andante
  3. Poco allegretto
  4. Allegro

Prvá veta obsahuje kontrastné témy. Hneď úvodná z nich je výrazná, ušľachtilá a plná energie. Druhá, pomalá veta je pokojná, vo forme voľných variácií a odráža úprimnosť a hravosť skladateľovej duše. Tretia veta nie je typickým živým scherzom, ale skôr zamyslenou romancou. Štvrtá veta predstavuje vrchol celej symfónie a má skutočne heroický charakter. Nekončí však víťaznou fanfárou, ale tichým zadosťučinením.