3. tisícročie

tisícročie

3. tisícročie je časový úsek, ktorý začína 1. januára 2001 a končí 31. decembra 3000.