3. tisícročie pred Kr.

tisícročie

3. tisícročie pred Kristom je časový úsek, ktorý začína 1. januára 3000 pred Kristom a končí 31. decembra 2001 pred Kristom.