4. tisícročie pred Kr.

4. tisícročie pred Kristom je časový úsek, ktorý začína 1. januára 4000 pred Kristom a končí 31. decembra 3001 pred Kristom.