5. tisícročie pred Kr.

5. tisícročie pred Kristom je časový úsek, ktorý začína 1. januára 5000 pred Kristom a končí 31. decembra 4001 pred Kristom.