6. tisícročie pred Kr.

6. tisícročie pred Kristom je časový úsek, ktorý začína 1. januára 6000 pred Kristom a končí 31. decembra 5001 pred Kristom.