7. tisícročie pred Kr.

7. tisícročie pred Kristom je časový úsek, ktorý začína 1. januára 7000 pred Kristom a končí 31. decembra 6001 pred Kristom.