8. tisícročie pred Kr.

tisícročie

8. tisícročie pred Kristom je časový úsek, ktorý začína 1. januára 8000 pred Kristom a končí 31. decembra 7001 pred Kristom.