Aštangajoga (sanskrit) je osem stupňov výcviku v joge podľa Pataňdžaliho.

Osemstupňová cesta výcviku pozostáva z týchto stupňov:

  • I. stupeň: Psychohygienické poučky o správaní k okolitému svetu (jama).
  • II. stupeň: Poučky o zložkách sebavýchovy (nijama).
  • III. stupeň: Telesné cvičenie, statické polohy (ásana).
  • IV. stupeň: Dychové cvičenia (pránajáma).
  • V. stupeň: Odtiahnutie mysle od rušivých vplyvov, ktoré pôsobia na telesné zmysly (pratjahára).
  • VI. stupeň: Cvičenie sústredenosti, koncentrácie (dháraná).
  • VII. stupeň: Cvičenie prehĺbenej sústredenosti, meditácia (dhjána) - ničím nerušený tok obsahu vedomia.
  • VIII. stupeň: Stav číreho vedomia, kontemplácia (samádhi).

Cieľom telesných techník jogy je správne usmernenie energií (prán), aby prechádzali v určitom rytme hlavnými kanálmi (nádí) jemného organizmu, a tým vybudili úžasnú hadiu enegiu kundaliní, zvinutú v bazálnom centre (čakra zvanom muladhara, a nechali ju vystúpiť cez ostatné čakry až do lotosu s tysícmi okvetnými lístakami (sahasrára) na vrchole lebky.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.