ALGOL

programovací jazyk

ALGOL (skratka z ALGOrithmic Language, v slovenčine algoritmický jazyk) je programovací jazyk pôvodne vyvinutý v polovici 50. rokov 20. storočia. Bol navrhovaný s cieľom vyhnúť sa problémom jazyka Fortran a bol podnetom na vznik ďalších jazykov, ktoré vychádzali priamo z neho, napríklad Pascal. ALGOL bol prvý jazyk, ktorý zaviedol používanie slov begin a end.

ALGOL
Druhprocedurálny
Typová kontrola?
Používané prípony?

Existuje viacero oficiálnych verzií ALGOLu: ALGOL 58, ALGOL 60 a ALGOL 68.


Príklady upraviť

(Slová označené hrubým písmom sú závislé od konkretnej implementácie kompilátora)

procedure Absmax(a) Size:(n, m) Result:(y) Subscripts:(i, k);
  value n, m; array a; integer n, m, i, k; real y;
comment The absolute greatest element of the matrix a, of size n by m 
is transferred to y, and the subscripts of this element to i and k;
begin integer p, q;
  y := 0; i := k := 1;
  for p:=1 step 1 until n do
  for q:=1 step 1 until m do
    if abs(a[p, q]) > y then
      begin y := abs(a[p, q]);
      i := p; k := q
      end
end Absmax

Ďalší príklad zobrazí text „Ahoj svet!“:

 program Pozdrav;
 begin
  print "Ahoj svet!";
 end;