A bassa voce (po tal. „tichým hlasom“) je taliansky výraz v muzikológii, ktorý znamená potichu, ticho.