Abcházske dolmenymegalitické hrobky nachádzajúce sa na území Abcházska v Gruzínsku. Ich vek sa odhaduje na 1. polovicu 2. tisícročia až 2. polovicu 3. tisícročia pred Kr. Patria do bronzovej doby.

Jeden z dolmenov z náleziska v Ešere (múzeum v Suchumi)

Zdroj upraviť