Abiocén (gr.) je neživé prostredie biocenózy. Tvorí ho súbor miestnych abiotických (neživých) faktorov.

ZdrojUpraviť