Abiotickosť

Abiotickosť (z gr.) je neschopnosť života, bytie bez života. Abiotické sú všetky fyzikálne a chemické vlastnosti prostredia.

ZdrojUpraviť