Abov (maďarský región)

Abov je územie uhorskej Abovsko-turnianskej župy (prípadne len bez turnianskej časti), ktoré pripadlo roku 1918 Maďarsku.

V r. 1918 (potvrdené Trianonskou zmluvou r. 1920) sa severná časť Abovsko-turnianskej župy stala súčasťou Česko-Slovenska a južná časť Maďarska. Abovsko-turnianska župa na maďarskom území pôvodne ďalej existovala, neskôr sa spojila so župami Boršod a Zemplín do Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy (Borsod-Abaúj-Zemplén).