Abraxas (číslo)

Abraxas (gr. αβραξας) je podľa gnostickej sekty filozofa Basilida (Sýria, 2. storočie) mystické číslo. Ak sú jeho písmená čítané ako grécke číslice, dávajú číslo 365 (počet dní v roku a počet nebies). Číslo predstavuje aj úhrn svetového času.

ZdrojeUpraviť