Absolútny čas

Absolútny čas bola predrelativistická predstava času ako veličiny, ktorá plynie vo všetkých vzťažných sústavách rovnako; rovnako pre všetkých pozorovateľov bez ohľadu na ich vzájomný pohyb.

ZdrojUpraviť