Absorbér (lat.) je zariadenie určené na získavanie alebo odstraňovanie zložky alebo zložiek z plynnej zmesi absorpciou v kvapalnom rozpúšťadle. Absorbéry sa používajú predovšetkým v procesoch chemickej technológie, pričom môžu mať rôznu konštrukciu (rotačné, kolónové a pod.) Najčastejší typ je nepretržite pracujúca náplňová absorpčná kolóna. Ďalšie ich využitie je v chladiacej technike.

ZdrojeUpraviť