Wfm pelagic.png

Abysál je abysálna (hlbokomorská) oblasť morského prostredia – dno a vody niže 1 000 až 2 400 m pod hladinou mora; iné zdroje hovoria o 2 000 až 6 000 metroch.[1][2] Časť bentálu. Je to oblasť úplnej tmy, kam sa nedostane prakticky žiadne svetlo.[2] Tlak vody dosahuje 76 megapascalov. Názov po prvýkrát použil britský biológ Edward Forbes.

Abysál v oceánografickom a biologickom mysle predstavuje vodnú masu s vyššie uvedenými charakteristikami, geologicky sa myslí skôr morské dno v tejto hĺbke. Flóra abysálu je chudobná, tvorená saprofytickými riasami. Faunu tvoria neobyčajné a málo preskúmané hlbokomorské organizmy, ktoré sú buď dravce, alebo sa živia odumretými zvyškami z vyšších pásiem.[2]

ReferencieUpraviť

  1. Abysál [online]. FILIT, [cit. 2012-04-24]. Dostupné online.
  2. a b c Encyklopedický ústav SAV. Encyclopaedia Beliana (A-Belk). I. vyd. Banská Bystrica : VEDA, vydavateľstvo SAV a Stredoslovenské vydavateľstvo, a. s., 1999. 1. z 12 zv. (696 s.) ISBN 80-224-0554-X. číslo publikácie 3259. Kapitola A, s. 36.