Abysofilný

Abysofilný (gr.) znamená vznikajúci v hlbinách vôd, mora alebo jazera.