Acta Eruditorum Pannonicae res et eventus naturales ac morbus patriae exponentis

Acta Eruditorum Pannonicae res et eventus naturales ac morbus patriae exponentis (Listy vzdelancov Uhorska, vysvetľujúce prírodné veci a javy, ako aj dedičné choroby) bol časopis, ktorý plánoval v Nemecku vydávať Daniel Fischer.

Časopis mal byť rozdelený na štyri triedy (classis). Prvé dve mali obsahovať príspevky o prírodných veciach a javoch, tretia o chorobách, štvrtá o chémii, matematike a hospodárstve. Daniel Fischer v auguste roku 1730 vydal leták, v ktorom tvrdil, že časopis začne vychádzať od l. januára 1731 - a to dva razy do roka - s prílohou (Appendix). Spolupracovníkmi časopisu sa Fischerovi mali stať piati lekári a prírodovedci. Časopis však nevyšiel, lebo sa preň nepodarilo získať vydavateľa.