Otvoriť hlavné menu

Acta Eruditorum Pannonicae res et eventus naturales ac morbus patriae exponentis

Acta Eruditorum Pannonicae res et eventus naturales ac morbus patriae exponentis (Listy vzdelancov Uhorska, vysvetľujúce prírodné veci a javy, ako aj dedičné choroby) bol časopis, ktorý plánoval v Nemecku vydávať Daniel Fischer.

Časopis mal byť rozdelený na štyri triedy (classis). Prvé dve mali obsahovať príspevky o prírodných veciach a javoch, tretia o chorobách, štvrtá o chémii, matematike a hospodárstve. Daniel Fischer v auguste roku 1730 vydal leták, v ktorom tvrdil, že časopis začne vychádzať od l. januára 1731 - a to dva razy do roka - s prílohou (Appendix). Spolupracovníkmi časopisu sa Fischerovi mali stať piati lekári a prírodovedci. Časopis však nevyšiel, lebo sa preň nepodarilo získať vydavateľa.