Actio immanens

Actio immanens (lat.) je pôsobenie dovnútra, na seba samého, čiže činnosť, ktorá vychádza z daného subjektu a v tomto subjekte aj zostáva, a to bez akéhokoľvek vplyvu zvonka. Opakom je termín actio transiens (pôsobenie navonok).

Výraz "actio" je v tejto súvislosti kategóriou aristotelovskej filozofie.

Pozri ajUpraviť

ZdrojeUpraviť

  • Encyklopedický ústav SAV. Encyclopaedia Beliana (A-Belk). I. vyd. Banská Bystrica : Veda, vydavateľstvo SAV a Stredoslovenské vydavateľstvo, a. s., 1999. 1. z 12 zv. (696 s.) ISBN 80-224-0554-X. číslo publikácie 3259. Kapitola A, s. 41.
  • KOSZTEYN, Jolanta. in FORUM PHILOSOPHICUM. Krakov : Facultas Philosophica Ignatianum, 2003. Dostupné online. Kapitola ACTIO IMMANENS – A FUNDAMENTAL CONCEPT OF BIOLOGICAL INVESTIGATION, s. 81-120. (po anglicky)
  • Actio immanens [online]. FILIT, [cit. 2012-09-20]. Dostupné online.