Active Server Pages

programovací jazyk

Active Server Pages (ASP) je preprocesor pre dynamicky generované webové stránky od Microsoftu. Je dostupný ako add-on k produktu Internet Information Services (IIS). Je to technológia nezávislá od programovacieho jazyka (vyvinutá spoločnosťou Microsoft), ktorá umožňuje vykonávanie kódu na strane serveru a následné odoslanie výsledku užívateľovi. To znamená, že webová stránka s príponou .asp obsahuje kód, ktorý sa vykoná na IIS serveri a prehliadaču odošle iba výsledok v značkovacom jazyku HTML, ktorý ich bez problémov zobrazí. Programovacie jazyky, ktoré sa používajú sú: VBScript a JScript.

Príklad kódu na serveri

<%
For i = 1 To 6 Step 1
    Response.Write "<h" & i & ">Nadpis velkosti " & i & „</h“ & i & ">"
Next
%>

Klientovi sa v tomto prípade odošle iba HTML

<h1>Nadpis velkosti 1</h1>
<h2>Nadpis velkosti 2</h2>
<h3>Nadpis velkosti 3</h3>
<h4>Nadpis velkosti 4</h4>
<h5>Nadpis velkosti 5</h5>
<h6>Nadpis velkosti 6</h6>