Otvoriť hlavné menu

Ad acta (skr. a. a.) je latinský výraz znamenajúci „k spisom“. Používa sa vo význame „odložiť do archívu“, „považovať za vybavené“, „uzatvorené vyšetrovanie“. Dnes sa používa zriedkavo, v minulosti bol v úradnom styku cirkevného a štátneho aparátu bežný.

V prenesenom význame označuje aj záležitosť ponechanú bez pozornosti a dostatočného vyšetrenia.

ZdrojUpraviť