Adaptácia (stavebníctvo)

Adaptácia v stavebníctve je úprava objektu vzhľadom na jeho nové určenie bez zmeny jeho pôvodného vzhľadu. Zachováva sa jeho výška a pôdorys, upravujú sa predovšetkým jeho vnútorné priestory. Tieto zmeny na Slovensku podliehajú ustanoveniam Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona).[1] Adaptácia vyžaduje ohlásenie stavebnému úradu (podľa § 57 Stavebného zákona) alebo stavebné povolenie (podľa § 58 Stavebného zákona).[1]

Referencie upraviť

  1. a b Stavebný zákon - Zákon č. 50/1976 Zb. - úplné znenie [online]. 7.5.1976, rev. 2011-12-01, [cit. 2012-12-07]. Dostupné online.

Zdroj upraviť