Administratívne členenie Samoy

Samoa sa hierarchicky skladá z:

Paralelne k volebným obvodom existujú (dnes už len tradičné) podokresy (angl. sub-districts) – pozri podokres (Samoa).