Administratívne členenie Paraguaja

Paraguaj sa administratívne člení na:

DejinyUpraviť

Na začiatku 20. storočia bol Paraguaj rozdelený na dve sekcie (secciones) - Východnú (Oriental) a Západnú (Occidental), z ktorých prvá bola rozdelená na departmenty a druhá na vojenské komandantúry. Neskôr sa delenie na dve sekcie prestalo používať a rozdelenie na departmenty bolo rozšírené na celý štát. Odvtedy sa niekoľkokrát vykonali úpravy administratívneho rozdelenia (rozdelenie alebo spájanie departmentov).