Adolescencia je (v literatúre nejasne definované) vývojové obdobie človeka spravidla umiestňované niekde medzi koncom detstva a začiatkom dospelosti; podrobnosti pozri nižšie. Mladý človek vo veku adolescencie sa volá adolescent.[1]

Definícia upraviť

Rozsah pojmu je značne sporný. Príklady definícií:

 • obdobie vývinu človeka medzi koncom detstva (pričom detstvo sa končí spolu s pubertou) a dosiahnutím dospelosti, t.j. obdobie od 12,9 (dievčatá)/ 15 (chlapci) roku života do 25 roku života[2] (iné časové vymedzenie pre inak podobnú definíciu: u chlapcov od 17 do 21 rokov, u dievčat od 15 do 18 rokov)[3]
 • obdobie od 10./11. roku života do 24. roku života;[4] táto definícia zodpovedá tomu, čo sa inde často označuje ako dospievanie [5]
 • podľa WHO: jednak obdobie definované ako obdobie od 10. do 19. roku života, a jednak obdobie charakterizované nasledujúcimi charakteristikami: rýchly fyzický rast a vývoj; fyzická, sociálna a psychologická zrelosť (ale nie všetky tri súčasne); sexuálna zrelosť a sexuálna aktivita; experimentovanie; vývoj dospelých mentálnych procesov a dospelej identity; prechod od úplnej sociálno-ekonomickej závislosti k relatívnej nezávislosti [6][7]
 • obdobie od času, keď sa objavujú sekundárne pohlavné znaky (t.j. zhruba od 10. roku života) do konca 18. roku života (keď sa človek stáva dospelým aj podľa zákona); prvým znamením začiatku adolescencie je zrýchlený rast (u dievčat sa začína vo veku 10,5 roka, u chlapcov o dva roky neskôr)[8]
 • obdobie od puberty (t.j. zhruba od začiatku strednej školy) do dospelosti (t.j. zhruba do konca strednej školy)[9]
 • obdobie nielen fyzickej, ale aj sociálnej, psychologickej (a podobnej) premeny človeka zhruba vo veku 12./13. (prípadne už 10.)[10] až 19./20. roku života, t.j. tínedžer [7][11]
 • obdobie prechodu od detstva k dospelosti; hoci sa niekedy opisuje tak, že začína spolu s plodnosťou alebo pubertou a končí spolu so zrelosťou a nezávislosťou, má veľmi premenlivé a nepresné trvanie [12]
 • puberta (t.j. len fyzická stránka premeny človeka veľmi zhruba medzi 11. a 16. rokom života)[7][13]

Podobné termíny upraviť

Adolescent spravidla patrí medzi tínedžerov (-násťročných). V práve sa pre 15 až 18-ročných adolescentov používa termín mladistvý.[14]

Charakteristika adolescencie definovanej ako obdobie od konca puberty (cca. 13/15 rokov) do začiatku dospelosti (cca. 20/25 rokov)[1][2][15] upraviť

V tomto období začína a vrcholí fyzické (najmä sexuálne) dozrievanie. Objavujú a rozširujú sa schopnosti abstraktného myslenia, konsoliduje sa duševný život, postoje a názory, a celkovo sa formuje a dozrieva osobnosť jedinca. Dochádza k rozvoju sebavedomia, sebaistoty, samostatnosti a integrácii osobnosti. Jedinec dosahuje takmer vrchol rozumových schopností, úroveň inteligencie tohto obdobia sa v ďalšom živote prekračuje len výnimočne. Adolescent býva sociálne a mravne nevyzretý. Väzby s rodičmi sa uvoľňujú, preferovaný je styk s vrstovníkmi. Rozvíja sa intenzívny emocionálny (často aj sexuálny) život. Adolescent hľadá istoty, nedôveruje autoritám, má tendenciu riskovať.

Fyzicky sa prejavuje prestavbou organizmu na základe pohlavia, podmienenú nástupom špecifickej hormonálnej aktivity. Zrýchľuje sa rast a dochádza k rozvoju sekundárnych pohlavných znakov. Adolescencia začína u chlapcov prvou polúciou (okolo 15. roku života), u dievčat menarché (okolo 13. roku života). Končí sa dosiahnutím dospelosti, u oboch pohlaví približne vo veku 25 rokov. V tomto čase je dokončený telesný vývoj a jedinec je sociálne aj psychicky zrelá osobnosť.

Referencie upraviť

 1. a b Adolescencia [online]. FILIT, [cit. 2013-03-12]. Dostupné online.
 2. a b Adolescencia. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 55.
 3. Obdobie adolescencie in: Dospievanie a jeho problémy na www.psychology.sk. Dostupné online.
 4. U.S. Department of Health and Human Services [online]. [Cit. 2013-03-12]. Dostupné online. Archivované 2013-03-25 z originálu.
 5. Porov. aj stotožňovanie termínov dospievanie a adolescencia napríklad v hesle dospievanie v Encyklopédii medicíny (ale porovnaj heslo adolescencia) a tu Archivované 2013-01-22 na Wayback Machine.
 6. Adolescence in: India Development Gateway. Dostupné online.
 7. a b c Adolescence in: Encyclopaedia Britannica. Dostupné online.
 8. Fenwicková, E., Smith, T.: Adolescencia, 1994
 9. adolescence in: Velký lékařský slovník online. Dostupné online.
 10. Wilson, J. et al.: The Gale Encyclopedia of Children's Health, 2005
 11. Adolescence in: Psychology Today. Dostupné online.
 12. Blakemore, C., Jennett, S. (ed.): The Oxford Companion to the Body
 13. Puberty in: Encyclopaedia Britannica. Dostupné online.
 14. presun z článku adolescent
 15. Adolescent [online]. FILIT, [cit. 2013-03-13]. Dostupné online.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o dospievanie
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Adolescencia

Externé odkazy upraviť