Adresovanie (informatika)

Adresovanie je v informatike spôsob určovania adresy alebo operandov inštrukcií.

Adresovanie operandov môže byť:

  • implicitné – operand je jednoznačne daný inštrukciou
  • priame – adresa operandu je priamou súčasťou inštrukcie
  • nepriame – inštrukcia udáva adresu, kde sa nachádza adresa operandu
  • bezprostredný operand – inštrukcia udáva priamo operand

Spôsob vyjadrenia hodnoty adresy operandu a inštrukcie:

  • absolútne adresovanie – adresa je úplná; dátovo náročné
  • relatívne adresovanie – adresa je neúplná; dátovo menej náročné, nutné je však jej dopočítanie