Aemilius Papinianus (142 – 212) bol rímsky právnik a v rokoch 205 – 212 i veliteľ prétoriánskej gardy.

Život upraviť

Papinianus bol blízkym priateľom cisára Septimia Severa a sprevádzal ho aj na jeho výprave do Británie. Predpokladá sa, že mohol byť, tak ako Severova druhá manželka, Julia Domna, pôvodom zo Sýrie. Podľa jednej pasáže z Historia Augusta študoval právo spolu s cisárom u Quinta Cervidia Scaevolu. Pred svojou smrťou zveril Septimius Severus výchovu svojich dvoch synov, Caracallu a Getu práve Papinianovi. Papinius sa pokúšal medzi bratmi udržať dobré vzťahy, ale to sa mu iba vypomstilo. Po zavraždení Getu roku 212 sa Caracalla obrátil proti jeho prívržencom. Medzi nimi bol zabitý aj Papinianus.

Dielo upraviť

Papinianus je autorom dvoch významných prác z oblasti teórie práva – 37 kníh kazuistiky Quaestiones (Otázky) a 19 kníh Responsa (Odpovede). Spolu s Gaiom, Paulom, Modestinom a Ulpianom patril Papinianus k pätici najvýznamnejších právnikov, ktorých výroky boli v neskorej antike považované za rozhodujúce. Obe diela veľkého právnika sa stali prameňom pre Codex Theodosianus a neskôr pre Codex Iustinianus.

Literatúra upraviť

  • CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Preklad Dagmar Bartoňková et al. Vyd. 1. Praha : KLP, 2003. 790 s. ISBN 80-85917-87-4.
  • GREGOR, Martin. Základy rímskeho práva: Historický úvod, pramene a subjekty. Praha : Leges, 2022, s. 109 - 118. ISBN 978-80-7502-598-2.

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Aemilius Papinianus na anglickej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).