Aerodynamický tvar je taký tvar objektu (obvykle dopravného prostriedku alebo budovy), ktorý zohľadňuje požiadavky na čo najmenší aerodynamický odpor a turbulentné prúdenie vzduchu, prípadne iné, špecifické vlastnosti (napríklad vztlakové u krídla a pod.). Jeho skúmaním a určovaním sa zaoberá aerodynamika, konkrétne objekty sa testujú v aerodynamickom tuneli. Konečný tvar objektu je obvykle kompromis medzi ideálnou aerodynamikou, funkčnosťou a dizajnom.

Zdroj upraviť