Aerostat je lietadlo ľahšie ako vzduch,[1] ktoré sa na princípe Archimedovho zákona pohybuje vzduchom. Opakom je aerodyn.[1]

Aerostaty sú najmä:[1]

Výraz sa používal skôr v minulosti, dnes ešte v angličtine na označenie upútaných balónov a okrem toho v ruštine.[chýba zdroj]

Referencie

upraviť
  1. a b c Aerostat. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 63.