Agora je námestie, resp. trhovisko v starovekých gréckych mestských štátoch, na ktorom sa zhromažďovali obyvatelia (eklézia). Konali sa tu hlasovania, črepinový súd a prerokúvali sa politické záležitosti štátu.

Agora, Súr (Libanon)