Agrochémia je veda o využití chémie v poľnohospodárstve. Jedno z odvetví aplikovanej chémie.