Aias (syn Telamóna)

Aias alebo Aiás (starogr. Αἴας – Aias, lat. Aiax), nazývaný aj „veľký Aias“, je v gréckej mytológii syn salamínskeho kráľa Telamóna, bol jedným z najstatočnejších achájskych bojovníkov v trójskej vojne. Objavuje sa predovšetkým v Homérovom diele Iliada.

Zatrpknutý Aias, Persefona dohliada na Sizyfa, čiernofigúrová amfora, cca 530 pred Kr.

Homérová Iliada opisuje Aiaka ako po Achileovi najsilnejšieho a najstatočnejšieho bojovníka zo všetkých Achájcov bojujúcich pri Tróji.

V mladosti bol vychovávaný bájnym Kentaurom Cheirónom, (ktorý učil aj hrdinov: Thésea, Iasóna, Herakla, ako aj Aiákovho otca Telamóna) spolu s hrdinom Achilleom.

Aias sa v trójskej vojne preslávil mnohými hrdinskými činmi, ale tri mu priniesli nehynúcu slávu. Prvý z achájskeho vojska prijal výzvu trójskeho vodcu Hektora na súboj a statočne s ním potom bojoval, až kým bitku neprerušila noc. Keď chcel Hektor po odvážnom prieniku do achájskeho tábora podpáliť ich lode, Aias lode bránil s veľkým nasadením a vydržal pri nich až kým mu neprišiel na pomoc Patroklos s vojskom. Medzi jeho najväčšie hrdinské činy patrí aj záchrana mŕtveho tela Achilea z rúk Trójanov. V chrabrom boji, keď jeho ústup kryl Odyseus, získané telo nakoniec preniesol do achájskeho tábora, aby ho so všetkými poctami pochovali.

Po tomto hrdinskom čine však medzi Aiatom a Odyseom prepukol spor o to, komu má pripadnúť Achilleova zbroj (vyrobená samotným Hefaistom). Achilleova matka Thetis určila, že má pripadnúť tomu, kto sa najviac zaslúžil o záchranu tela jej padlého syna. Aias bol presvedčený, že sa o to viac pričinil, rovnako uvažoval aj Odyseus, ktorý nakoniec zbroj získal.(ako ju získal Homérová Iliada podrobne neuvádza) Nešťastný Aias nato spáchal samovraždu.

Podľa jednej antickej verzie o tom kto dostane výzbroj mali rozhodnúť zajatí Trójania tajným hlasovaním, lebo vraj len oni vedeli kto im spôsobil viac škôd. Hlavný veliteľ achájskych vojsk Agamemnón však v domnení, že Trójania budú zámerne hlasovať opačne, aby sa tak pomstili, vymenil hlasovacie značky. Po spočítaní hlasov vyhral nakoniec Odyseus a Aias sa z toho celkom pomiatol. Opojený vínom sa potom v noci rozhodol zabiť Agamemnóna, lenže cestu k jeho stanu si pomýlil a omylom na inom mieste pozabíjal spiacich pastierov. Keď sa mu na druhý deň vrátila jasná myseľ, zhrozený nad svojim činom spáchal na pobreží mora naľahnutím na meč samovraždu.

Iná verzia uvádza, že o tom mali rozhodnúť Achájci vo vojenskej rade. Po porade výzbroj získal Odyseus vďaka svojmu rečníckemu umeniu a nahnevaný Aias zvolal: „Nikto nezmôže Aianta, iba sám Aias!“ Po týchto slovách si potom vrazil do hrude meč.

Zdroj upraviť

Iné projekty upraviť