Akútne infekcie horných dýchacích ciest (MKCH-10)

J00 - J06: Akútne infekcie horných dýchacích ciest je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do X. kapitoly MKCH-10 - Choroby dýchacej sústavy.

Nezahŕňa nešpecifikovanú chronickú obštrukčnú chorobu pľúc s akútnou exacerbáciou (J44.1).


J00 - AKÚTNY ZÁPAL NOSOHLTANA (NASOPHARYNGITIS ACUTA – NÁDCHA)
 • Koryza
 • Akútny nosový katar
 • Nazofaryngitída
  • nešpecifikovaná
  • nešpecifikovaná infekčná
 • Rinitída
  • akútna
  • infekčná
 • Nezahŕňa:
  • chronickú nazofaryngitídu (J31.1)
  • nešpecifikovanú (J02.9), akútnu (J02.-) a zdĺhavú (J31.2) faryngitídu
  • nešpecifikovanú (J31.0), alergickú (J30.1 - .4), zdĺhavú (J31.0) a vazomotorickú (J30.0) rinitídu
  • nešpecifikovaný (J02.9), akútny (J02.-) a zdĺhavý (J31.2) zápal hltana


J01 - AKÚTNY ZÁPAL PRINOSOVÝCH DUTÍN - SINUSITIS ACUTA
 • Zahŕňa akútny absces, empyém, infekciu, zápal a hnisanie prínosovej dutiny
 • Nezahŕňa chronický alebo nešpecifikovaný zápal prinosovej dutiny (J32.-)
 • J01.0 - Akútny zápal čeľustnej dutiny
  • Akútna antritída
 • J01.1 - Akútny zápal čelovej dutiny
 • J01.2 - Akútny zápal čuchových dutín
 • J01.3 - Akútny zápal klinovej dutiny
 • J01.4 - Akútna pansinusitída
 • J01.8 - Iné akútne zápaly dutín
  • Akútna sínusitída zahŕňajúca viac ako jednu dutinu, ale nie pansínusitída
 • J01.9 - Nešpecifikovaná akútna sínusitída


J02 - AKÚTNY ZÁPAL HLTANA - PHARYNGITIS ACUTA
 • Nezahŕňa:
  • peritonzilárny (J36), faryngeálny (J39.1) a retrofaryngeálny (J39.0) absces
  • akútnu laryngofaryngitídu (J06.0)
  • chronickú faryngitídu (J31.2)
 • J02.0 - Streptokokový zápal hltana
  • akútna streptokoková faryngitída
  • Nezahŕňa šarlach (A38)
 • J02.8 - Akútny zápal hltana vyvolaný inými špecifikovanými organizmami
  • Nezahŕňa:
   • enterovírusovú vezikulárnu (B08.5) a herpetickú [herpes simplex] (B00.2) faryngitídu
   • infekčnú mononukleózu (B27.-)
   • faryngitídu zapríčinenú identifikovaným (J10.1) alebo neidentifikovaným (J11.1) vírusom chrípky
 • J02.9 - Nešpecifikovaný akútny zápal hltana
  • akútna faryngitída
   • nešpecifikovaná
   • gangrenózna
   • nešpecifikovaná infekčná
   • hnisavá
   • ulcerózna
  • nešpecifikovaný zápal hltana (akútny)


J03 - AKÚTNY ZÁPAL MANDLÍ - TONSILLITIS ACUTA
 • Nezahŕňa:
  • peritonzilárny absces (J36)
  • nešpecifikovaný (J02.9), akútny (J02.-) a streptokokový (J02.0) zápal hltana
 • J03.0 - Streptokokový zápal mandlí
 • J03.8 - Akútny zápal mandlí vyvolaný inými špecifikovanými organizmami
  • Nezahŕňa herpetickovírusovú faryngotonzilitídu (herpes simplex) (B00.2)
 • J03.9 - Nešpecifikovaný akútny zápal mandlí
  • Zápal mandlí (akútny)
   • nešpecifikovaný
   • folikulárny
   • gangrenózny
   • infekčný
   • ulcerózny


J04 - AKÚTNY ZÁPAL HRTANA A PRIEDUŠNICE - LARYNGITIS ET TRACHEITIS ACUTA
 • Nezahŕňa akútnu obštrukčnú laryngitídu (krup) a epiglotitídu (J05.-) a laryngizmus (stridulus) (J38.5)
 • J04.0 - Akútny zápal hrtana
  • Zápal hrtana (akútny)
   • NS
   • edematózny
   • subglotický
   • hnisavý
   • ulcerózny
  • Nezahŕňa zdĺhavý zápal hrtana (J37.0), chrípkový zápal hrtana s identifikovaným (J10.1) alebo neidentifikovaným (J.11.1) vírusom chrípky
 • J04.1 - Akútny zápal priedušnice
  • Zápal priedušnice (akútny)
   • nešpecifikovaný
   • katarálny
  • Nezahŕňa zdĺhavú tracheitídu (J42)
 • J04.2 - Akútny zápal hrtana a priedušnice
  • nešpecifikovaná laryngotracheitída
  • Tracheitída (akútna) s laryngitídou (akútnou)
  • Nezahŕňa zdĺhavú laryngotracheitídu (J37.1)


J05 - AKÚTNY OBŠTRUKČNÝ ZÁPAL HRTANA - KRUP A ZÁPAL HRTANOVEJ PRÍKLOPKY - EPIGLOTTITIS
 • J05.0 - Akútny obštrukčný zápal hrtana (krup)
  • nešpecifikovaná obštrukčná laryngitída
 • J05.1 - Akútny zápal hrtanovej príklopky
  • nešpecifikovaná epiglotitída


J06 - AKÚTNE INFEKCIE HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST NA VIACERÝCH A NEŠPECIFIKOVANÝCH MIESTACH
 • Nezahŕňa nešpecifikovanú akútnu respiračnú infekciu (J22), identifikovaný (J10.1) a neidentifikovaný (J11.1) vírus chrípky
 • J06.0 - Akútna laryngofaryngitída
 • J06.8 - Iné akútne infekcie horných dýchacích ciest na viacerých miestach
 • J06.9 - Nešpecifikovaná akútna infekcia horných dýchacích ciest
  • Akútna choroba horných dýchacích ciest
  • Nešpecifikovaná infekcia horných dýchacích ciest

ZdrojUpraviť