Akatist alebo akafist (gr. Ἀκάθιστος Ὕμνος – nesedavý hymnus) je ďakovno-oslavnou bohoslužbou v pravoslávnej a gréckokatolíckej cirkvi. Počas jeho modlitby sa nesedí, ale ako vyjadrenie radosti a vďačnosti sa celý čas stojí.

Akatistová ikona (Rusko, 14. storočie)

Akatist sa spravidla skladá z 13 kondakov a 13 ikosov. Najznámejší a najstarší je akatist k Bohorodičke, ktorý vznikol ako poďakovanie za záchranu Konštantínopolu pri obliehaní Avarmi a Slovanmi v roku 626. Autorstvo sa pripisuje konštantínopolskému patriarchovi Sergiovi, Jurajovi Pizidskému alebo sv. Romanovi Sladkopevcovi (Melódovi). Prvé písmená kondakov a ikosov utvárajú v gréckom origináli abecedný akrostich.

V slovanskom svete existujú aj mnohé iné akatisty, napr. akatist k Ježišovi Kristovi, ďakovný akatist, akatisty k rôznym svätým.

Spolu s paraklisom je Akatist k Bohorodičke najobľúbenejšou modlitbou byzantského obradu k presvätej Bohorodičke, v prostredí slovenských gréckokatolíkov najobľúbenejšou byzantskou modlitbou k Bohorodičke.

Externé odkazy

upraviť