Akcionár (zastarano účastinár) je majiteľ akcií. Podrobnosti pozri v článku akcia.