Akribofóbia

strach, že v napísanom texte sú chyby

Akribofóbia (gr.) je chorobný strach pisateľa, že niečo nedobre napísal.