Akropola (starogrécke návršie)

Akropola či akropolis (z gréckeho akros vysoký a polis obec, prekladá sa tiež ako horné mesto) pôvodným významom označuje opevnené návršie starovekých gréckych miest s posvätným okrskom a sídlom vládcu. Prenesene sa výraz používa v archeológii pre centrálnu, spravidla silne opevnenú časť pravekého alebo ranostarovekého hradiska. Antické mestské akropoly boli vďaka geomorfologickým podmienkam (strmým stenám, stiesnenému prístupu) najľahšie brániteľné pred nepriateľmi.

Akropola v Aténach

Najznámejšia akropola - Akropola v Aténach bola vybudovaná uprostred mesta a mala Atény reprezentovať.

Pozri aj upraviť