Aleluja (omša)

Aleluja je časť rímskokatolíckej omše. Nasleduje po graduále a predcháza čítaniu evanjelia.

Skladá sa z refrénu na slovo aleluja a z verša, ktorým nasleduje opakovanie refrénu. Sólista spieva aleluja, ktoré zbor opakuje a pokračuje jubilom - dlhou melizmou na finálnej slabike „a“.

Aleluja je mierne ozdobný spev, jubilus je melizmatický. Aleluja sa stalo stredobodom záujmu skladateľov počas celého stredoveku a vznikli tu vrcholné prejavy melodického umenia všetkých čias.