Alena Longauerová

Alena Longauerová (* 31. august 1958, Banská Bystrica) je ekonómka, vysokoškolská pedagogička.

Alena Longauerová
ekonómka, vysokoškolská pedagogička
Narodenie31. august 1958 (63 rokov)
Banská Bystrica

ŽivotopisUpraviť

Študovala na gymnáziu v Banskej Bystrici, v roku 1977-1981 absolvovala štúdium na Fakulte ekonomiky služieb a cestovného ruchu VŠE v Banskej Bystrici. V roku1987 obhájila vedeckú hodnosť CSc., 1996 doc. Absolv. pracovné a študijné pobyty vo Viedni, v Bazileji. Pôsobila ako asistentka GR Slovcepa v Banskej Bystrici, odb. asistentka na VŠE a na FESCR UMB v Ban. Bystrici, riaditeľka odd. stratégií v Dopravnej banke v Banskej Bystrici. Od 1998 je prezidentka a predsedníčka Predstavenstva Banky Slovakia Banská Bystrica. Publikovala vedecké štúdie a odborné články v domácich a zahr. časopisoch a zborníkoch.

DieloUpraviť

  • Optimalizácia siete platených služieb vo vidieckych sídlach, Bratislava roku 1987
  • Manažment vybraných rizík v komerčnej banke, Banská Bystrica roku 1996
  • Zahranično-obchodné operácie, Banská Bystrica roku 1997
  • Úvod do teórie financií a meny (spoluautorka), Banská Bystrica roku 1998

LiteratúraUpraviť

  • Kto bol kto v Banskej Bystrici v roku 2001

Externé odkazyUpraviť