Alkéstis (starogr. ἌλκηστιςAlkéstis, latinsky Alcestis) je v gréckej mytológii dcéra kráľa Pelia z Iólku, manželka ferského kráľa Adméta.

Mŕtva Alkéstis, autor:Angelica Kauffman (1741–1807)

O ruku krásnej Alkéstis, sa uchádzalo mnoho kráľov a princov. Kráľ Pelias nechcel žiadneho z nápadníkov uraziť odmietnutím, preto stanovil podmienku, že dá svoju dcéru len tomu, kto zapriahne do svojho voza medveďa a leva a s týmto záprahom obíde závodisko.

Jej ruku a aj jej lásku sa podarilo získať ferskému kráľovi Admétovi s pomocou boha Apolóna, ktorý mu bol vďačný za to, že mu bol dobrým pánom, keď si u neho musel na príkaz Dia odpykávať trest za zabitie draka Pythóna. Apolón mu dodal síl a Admétos podmienku kráľa Pelia splnil. Keď však nadišiel deň svadby, zabudol obetovať bohyni Artemis a jej trest nenechal na seba dlho čakať. V svadobnú noc našiel Admétos na lôžku namiesto krásnej nevesty klbko jedovatých hadov. Nešťastný Admétos preto opäť požiadal boha Apolóna o pomoc a on mu vyhovel. Okamžite vykonal obeť bohyni a podarilo sa ju uzmieriť. Apolón mu dokonca vymohol od bohýň osudu, aby nemusel zomrieť, ak niekto za neho, keď príde jeho čas, dobrovoľne zomrie.

Manželia potom žili šťastne ale nie dlho, lebo ten deň prišiel akosi skôr, ako Admétos očakával. V kráľovstve sa nenašiel nik, kto by chcel zomrieť za neho. Dal si zavolať tých najúbohejších ľudí, svojich najoddanejších priateľov a dokonca sa na to spýtal svojich veľmi starých rodičov, ale ani oni túto obeť neboli ochotní priniesť. Rozhodla sa však túto obeť priniesť z lásky k nemu jeho manželka Alkéstis, hoci ju o to nežiadal. Nenechala sa uprosiť, aby to nerobila, Alkéstis ho len požiadala, nech neprivedie k jej drahým deťom do domu macochu.

Keď sa Alkéstis rozlúčila so životom, prišiel nečakane na návštevu do paláca ich priateľ hrdina Herakles. Admétos hosťa srdečne pohostil, ale hoci chcel, svoj žiaľ pred ním ukryť nedokázal. Herakles nakoniec dôvod jeho smútku z neho vytiahol a rozhodol sa mu pomôcť. A urobil to čo ešte nik nedokázal. Schoval sa v hrobke a keď začul šum krídel boha smrti Thanata vrhol sa na neho a po ťažkom zápase ho zviazal. Pustil ho až po prísľube, že Alkéstide daruje život. Manželia potom ešte dlhé roky spolu šťastne žili a keď sa Thanatos vrátil, odišli spoločne do ríše mŕtvych.

Alkéstis sa svojím činom stala symbolom manželskej oddanosti a lásky.

Odraz v umení

upraviť

Alkéstis je jednou z najušľachtilejších postáv gréckej ľudovej poézie a gréckej dramatickej literatúry.

  • V staroveku napísal o nej tragédiu Euripides - Alkéstis z r 438 pred Kr.
  • Z novoveku je najznámejšie spracovanie jej príbehu v básnickom diele Ranieri di Calzabigiho, ktoré ako libreto pre operu Alcesta (r. 1767) použil Christopher Willibald Gluck