Alt je považovaný za najvyšší mužský a najnižší ženský hlas. Rozsah je približne od f po e2. Hlasový rozsah medzi altom a sopránom je mezzosoprán a rozsah medzi altom a tenorom je kontraalt.

Tónový rozsah altu